Gezondheidsinformatie

'Hypertrofische Cardiomyopathie - een erfelijke hartaandoening'

Hypertrofische Cardiomyopathie, ook wel HCM genaamd, is een hartafwijking die aangetroffen wordt bij alle katten, ongeacht of deze nu wel of niet
een stamboom hebben, dus zowel bij raskatten als huis- tuin en keukenkatten.

* Cardio staat voor hart en myopathie voor spieraandoening.

Bij HCM zijn de spieren van de wand van de linkerkamer in dikte toegenomen(hypertrofie). Dit veroorzaakt een toenemende verstijving in de linkerkamer waardoor die zich niet efficiënt kan vullen. Bovendien wordt de ruimte in de linkerkamer steeds kleiner, met als gevolg dat minder bloed rond gepompt wordt en de ruimte in de linkerboezem vergroot. Hierdoor ontstaat o.a. een vergrootte kans op trombose. Door een drukstijging in de linker boezem neemt de druk in de longvaten toe, wat leidt tot vochtophoping in de longen en de borstkas. Tevens kan bij HCM een verdikking van de spieren waarmee de hartkleppen bevestigd zijn(papillairspieren) optreden en een abnormale beweging van de hartkleppen, ook wel SAM (Systolic Anterior Motion) genaamd, ontstaan.

Het is heel goed mogelijk dat een kat niet of nauwelijks symptomen vertoont. Het eerste symptoom kan een plotselinge dood zijn. Klassieke
voorbeelden hiervan bij mensen zijn jonge sporters die tijdens de uitoefening van hun sport plotseling neervallen.

De volgende klachten zijn mogelijk:
- slechte eetlust
- benauwdheid
- versnelde ademhaling
- verlamming van de achterpoten
- hartruis

DIAGNOSE
Aangezien de symptomen heel subtiel kunnen zijn, is de enige betrouwbare methode voor het opsporen van HCM het maken van een echocardiogram, of bij overlijden een autopsie. Katten die aan HCM gestorven zijn hebben meestal een relatief groot hart met een vergrote linker boezem. De diagnose HCM wordt daarbij vastgesteld als andere mogelijkheden die vergelijkbare symptomen kunnen veroorzaken (zoals verhoogde schildklierwerking) zijn uitgesloten

BEHANDELING
Er is geen genezing mogelijk, maar medicijnen kunnen HCM katten soms nog wel 6 jaar in leven houden! De behandeling varieert naar gelang de symptomen en kan bestaan uit het geven van vochtafdrijvers, middelen die de hartwerking verbeteren of die de kans op trombose verminderen en een hartondersteunend dieet. Stress moet zoveel mogelijk worden vermeden.

VERERVING
Men gaat er van uit dat HCM autosomaal dominant vererft. Autosomaal houdt in dat het niet uitmaakt of het van de moeder of de vader komt, dominant betekent dat al één ouder dit hoeft te vererven. Van HCM wordt gezegd dat het een variabele expressie heeft met een incomplete penetratie. Niet alle katten met HCM hebben dezelfde verschijnselen; ook is er een grote variatie in de wijze waarop HCM zich ontwikkelt. Er zijn ook katten die HCM vererven en zelf helemaal nog geen verschijnselen vertonen. De leeftijd waarop bij katten HCM wordt vastgesteld zegt niets over de leeftijd waarop dit mogelijk bij het nageslacht zou kunnen voorkomen.

TESTEN
Er is dan ook geen 100% garantie dat een kat die middels een echo is getest op HCM dit inderdaad niet heeft en vererft. Het is een momentopname, maar de enige testmogelijkheid zolang er nog geen DNA-test is. De huidige methode biedt in ieder geval wel de mogelijkheid om die katten die positief testen uit de fok te halen

 

 

 

Polycystic Kidney Disease

 

Wat is PKD bij de kat?

PKD is een ziekte van de nier, waarbij er zich in de nier holtes vormen die gevuld zijn met vocht (cystes). Deze holtes zijn al aanwezig vanaf de geboorte van de kat, maar zijn in eerste instantie heel klein. Naarmate het dier ouder wordt zullen deze holtes zich uitbreiden en het nierweefsel verdringen, waardoor de nieren niet meer kunnen functioneren.

 

Waardoor wordt PKD veroorzaakt?

PKD is een erfelijke ziekte, die van ouder op nakomeling wordt overgebracht. Er is maar één ziek ouderdier nodig om de ziekte over te dragen.

 

Bij welke rassen komt PKD voor?

Het komt bij bepaalde rassen vaker voor dan bij andere, bijvoorbeeld bij de Pers, de Brits kort- en langhaar, Heilige Birmaan, Devon en Cornish Rex en een aantal Oosterse rassen.

De betere fokkers laten hun dieren onderzoeken voor dat zij er mee gaan fokken. Dit kan door middel van een DNA-test en ook kan er een echo van de nieren worden gemaakt. Als een dier genetisch belast is met deze ziekte zou deze uitgesloten moeten worden van de fok, ookal is het dier op dit moment zelf (nog) niet ziek.

 

Wat zijn de symptomen van een kat met PKD?

Katten met PKD hebben in eerste instantie geen klachten. Vaak wordt het per toeval gevonden. Pas op het moment dat de holtes in de nieren zo groot worden dat zij het gezonde nierweefsel gaan verdringen, krijgt het dier klachten van de verminderde nierfunctie. Het is onbekend hoe snel de ziekte ontstaat, meestal beginnen de eerste klachten rond de leeftijd van 7 jaar. Helaas komt het ook voor bij jongere dieren.

De ziekte wordt vaak pas in een later stadium ontdekt als het dier klachten krijgt van een verminderde nierfunctie: in eerste instantie wordt er veel drinken en plassen gezien, het dier gaat vermageren en vaker overgeven. Vaak hebben de dieren een verminderde eetlust en vallen zij af.

 

Hoe wordt PKD gediagnosticeerd?

Bij onderzoek kunnen soms de vergrote nieren worden gevoeld en eventueel kan een bloedonderzoek een slechte nierfunctie aantonen. Onderzoek van de buik met een echo geeft een duidelijk beeld van de ziekte.

PKD kan al voor het eerste levensjaar gediagnosticeerd worden d.m.v. een echo van de nieren. Echo-onderzoek t.b.v. stamboomonderzoek dient door specialist-radiologen te gebeuren. Een positieve DNA-test is ook bewijzend voor PKD.

Wat is de behandeling van een kat met PKD?

Het zieke dier wordt in eerste instantie ondersteund met speciaal voer en soms met medicatie. Het is helaas een ongeneeslijke ziekte, waar het dier uiteindelijk aan zal overlijden.

Katten die al vroeg worden gediagnosticeerd dienen uitgesloten worden van de fok en dus gesteriliseerd/gecastreerd te worden.

 

Kan ik PKD bij mijn kat voorkomen?

Het enige wat gedaan kan worden om deze ziekte te bestrijden is een dier te kiezen met gezonde ouders. Zoals gezegd laten goede fokkers van gevoelige rassen hun dieren testen d.m.v. een DNA test. Laat u goed informeren voor de aanschaf van uw kat.

Hieronder ze je Links een gezonde nier, rechts een nier die ernstig aangetast is door PKD